Наследствено право

Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” предлага следните правни услуги в сферата на наследственото право:

  1. Съдействие при изготвянето на саморъчно завещание.
  2. Предоставяне на саморъчни завещания за съхранение от нотариус.
  3. Съдействие при изготвяне на нотариално завещание.
  4. Обявяване на завещания.
  5. Приемане и отказ от наследство.
  6. Определяне на наследствения дял в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя (по закон или по завещание).
  7. Намаляване на дела по завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи на нарушаване на запазени части от наследството.
  8. Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.