Недопустимост на съдебен акт

05 Oct 2016

Общите събрания на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС) и на Първа и Втора колегии на Върховния административен съд (ВАС) постановиха Тълкувателно постановление №1/2016 г, с което се приема, че съдебен акт, постановен от съд, който не е компетентен по правилата на поведомствеността, разпределящи делата между гражданските и административните съдилища, е недопустим, а не нищожен. Постановлението е подписано с особено мнение на петима съдии.

Пълният текст на постановлението:

http://www.vks.bg/Dela/2015_01_VKS_VAS_postanovlenie.pdf

 

Сподели тази статия
Върни се назадnews