Нотариалните сделки в условията на извънредното положение

06 Apr 2020

Ограничаване на нотариалните производства съобразно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

 

С ал. 3 на чл.5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се въведе ограничение на нотариалните производства. Това ограничение препятства обичайното извършване на всякакви нотариални действия: сделки с недвижими имоти, МПС, дружествени дялове в търговски дружества, нотариални завещания,  упълномощаване, за което е необходима нотариална заверка, всякакви документи, за които се изисква нотариална заверка на подписите или съдържанието. Дейността на нотариусите е спряна, до отмяна на извънредното положение, като Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси за всеки район, чиито списък може да бъда намерен на интернет страницата на Нотариалната камара https://notary-chamber.bg/.

От това ограничение законът прави изключение за неотложни нотариални производства, при указание за изрично спазване на здравно-хигиенните изисквани. В закона не е предвидена легална дефиниция на понятието „неотложност”, но с оглед значението на думата неотложна би била всяка причина, която би могла да се тълкува като спешна, наложителна, необходима. За всяко конкретно нотариално действие причината се изследва от нотариуса и негово е решението, дали соченото от страните би могло да обоснове неотложността, предвидена от законодателя като изключение за извършване на  нотариалното производство.

            Някои от дежурните нотариуси са предвидили нарочна декларация, в която страните в нотариалното производство следва да декларират съответната причина, водеща до неотложност. При други нотариуси декларацията следва да бъде подготвена от страните предварително, без да се изисква определена форма или съдържание, но същата следва да съдържа описание на причините, обосноваващи неотложността.

            Съветваме Ви, в случай че Ви предстои нотариално действие, да се свържете с избрания от Вас дежурен нотариус по телефон или електронна поща и да проучите предварително дали причините, поради които се налага да извършите нотариалното действие могат да обосноват „неотложност” по смисъла на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, както и конкретната форма, която е предвидил съответния нотариус за деклариране и мотивиране на неотложността. Следва да се запознаете и с конкретните здравно-хигиенните изисквания и да осигурите спазването им.

За въпроси и становища по конкретни казуси екипът на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” е на Ваше разположение.

Сподели тази статия
Върни се назадnews