Синя карта на ЕС

07 Oct 2016

Адвокатите на Цветкова & Партньори представляват редица български и международни IT компании в процедурата по издаване на "Синя карта на Европейския съюз" за техните висококвалифицирани специалисти от държави извън Европейския Съюз. Адвокатското дружество предлага на своите клиенти пълен набор от юридически услуги в областта –изготвяне на всички необходими документи, представителство пред компетентните инситуции(Агенция по заетостта, Дирекция „Миграция”), както и консултации относно всички аспекти на процедурата.

 

Само за последните шест месеца екипът, воден от адв. Стефан Цветков, е консултирал за издаването на повече от 15 разрешения за пребиваване и работа тип "Синя карта на Европейския съюз", като към настоящия момент още толкова заявления са в процес на разглеждане или финализация.

 

При въпроси относно условията за кандидастване за "Синя карта на Европейския съюз", продължителността на процедурата и необходимите документи, моля да се свържете с адв. Стефан Цветков. *"Синя карта на ЕС" е разрешение с обозначението "синя карта на ЕС", което дава право на притежателя да пребивава и да работи на територията на Република България, за целите на висококвалифицираната трудова заетост.

Сподели тази статия
Върни се назадnews