Атанася Бораджиева-Ангелова

Образование:

 СУ „Св. Климент Охридски” – специалност право

 

Сфери на дейност: интелектуална и индустриална собственост, процесуално право и арбитраж, вещно право и строителство, трудово право, бизнес престъпления и измами, Обществени поръчки и концесии

 

Чужди езици: английски, френски, испански

 

Виж всички