Добромир Ефимов

Образование:

 СУ „Св. Климент Охридски” – специалност право

 

Сфери на дейност: корпоративно и търговско право, ликвидация и несъстоятелност

 

Чужди езици: английски

 

Виж всички