Стефан Цветков

00 359 888 247 932 st.tzvetkov@tzp.bg

Образование:

2002 г. – 2007 г. –СУ „Св. Климент Охридски”, Специалност - Право, Образователно-квалификационна  степен – магистър

 

Сфери на дейност: Корпоративно и търговско право, Ликвидация и неъстоятелност, Банково и финансово право, Европейско право

 

Чужди езици: английски, френски

Виж всички