Банково и Финансово право

БАНКОВО ДЕЛО & ФИНАНСИ

 

Практиката на Цветкова и Партньори в областта на банковото дело и финансите предлага пълна гама от банкови и финансови услуги.Ние можем да предоставим правни и данъчни консултации по всички транзакционни, регулаторни и други въпроси, които възникват във връзка с дейностите в сферата на банковото дело и финансите.  Ние сме добре утвърден бизнес партньор с опит. Нашата философия и подход в тази област е да бъдем бизнес партньор като предлагаме иновативни юридически решения, които могат да бъдат приложени в рамките на бизнес контекста и логиката на нашите клиенти.  В рамките на предоставяне на финансови услуги ние се стремим да предложим работещо общо решение за нашите клиенти за всяка отделна сделка.

 

Ние притежаваме богат опит в следните области:

 

 • Банковото дело
 • Банкови съдебни спорове
 • Нашите правни услуги обхващат структуриране на сделка; дю дилиджънс на статута, имуществото и дейността на кредитополучателя; осигуряване на съответствието на кредитната документация с българското законодателство и практика; подготовка и договаряне на споразуменията за обектите, свързаната с това гаранция и други договори; съдействие по отношение на съпътстващи документи и формалности; издаване на правни становища.
 • Регулиране и надзор на банковото дело
 • Корпоративно преструктуриране и възстановяване
 • Корпоративни финанси
 • Финансиране на придобиване
 • Търговско/корпоративно/кредитиране
 • Финансиране на проект
 • ПЧП – ЧФИ сделки
 • Финансиране за недвижими имоти
 • Застраховане
 • Инвестиционни фондове
 • Финансови услуги / дейности
 • Частен капитал
 • Регулиране на ценни книжа
 • Лизинг