Бизнес престъпления и измами

Екипът за защита от стопански престъпления на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ” защитава фирми и физически лица при наказателни разследвания и преследвания на „бели якички” в България и чужбина, при паралелни граждански изпълнителни производства, и производства свързани с трета страна.  Ние сме способни да водим строго поверителни вътрешни разледвания за мултинационални фирми, професионални организации и дори държавни институции.

Притежаваме значителен опит в предоставянето на експертни консултации и/или процесуално представителство по широк спектър от въпроси, свързани с икономически престъпления и по-точно в следните области:

 • банкова измама
 • подкуп- изнудване
 • фалшифициране
 • подправяне
 • търговия с вътрешна информация
 • данъчни измами и укриване на данъци
 • пране на пари- антитръстови нарушения
 • присвояване
 • подкуп и изнудване
 • отнемане на имущество
 • консултираме фирми отнсно предотвратяване на измами и корпоративно управление
 • конфискация и възстановяване на активи
 • престъпления по несъстоятелност