Интелектуална и индустриална собственост

Експертният екип на „Цветкова и партньори” в областта на интелектуалната и индустриалната собственост е играл ключова роля в някои от най-важните дела и сделки, свързани с интелектуална собственост, през последните години. 

Ние притежаваме огромен опит в целия спектър на правото и съдебните процедури, свързани с интелектуална и индустриална собственост. Нашите адвокати познават в дълбочина всички аспекти на законите за интелектуална собственост и дейността им редовно обхваща целия диапазон от дисциплините на интелектуалната собственост , включително патенти, търговски марки, промишлен дизайн и авторски права.

Екипът на „Цветкова и партньори” в областта на интелектуалната обственост предлага експертно правно консултиране по всички аспекти на интелектуалната собственост, включително регистрация, употреба, защита и прилагане на правата върху интелектуалната собственост на нашите клиенти,  както в България, така и по света. 

В сферата на интелектуалната и индустриална собственост Адвокатско дружество „ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ” предлага следните правни услуги:

 • Консултации, правно съдействие за регистрация в Патентното ведомство на търговски марки и други обекти на индустриална собственост;
 • Представителство пред Патентно ведомство на България, Европейското патентно ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM);
 • Представителство пред Световната организация за интелектуална собственост- Наблюдение на Интелектуалната собственост;
 • Осигурява правна помощ на фирми в областта на защитата на личните данни и електронната търговия;
 • Правна защита при нарушаване правата върху обекти на интелектуалната собственост;
 • Правни консултации относно защита на авторските права;
 • Процесуално представителство, включително при спорове, свързани с нелоялна конкуренция, маркетинг, реклама, сравнителна реклама, нарушаване на търговска марка в много индустрии, нарушаване на авторски права и искове, свързани с щети в граждански и наказателни дела, включително пиратството на интелектуална собственост.
 • Консултации по всички аспекти на използването, лицензирането и прехвърлянето на права на интелектуална собственост, изготвяне на лицензионни договори, договори за прехвърляне на правата по интелектуална собственост и договори за франчайзинг
 • Преценка от гледна точка на нелоялната конкуренция договори за дистрибуция, франчайзинг, лицензии и търговски марки и географски обозначения, патенти, развитие и предоставяне на технологии, консорциуми, със специално внимание на дистрибуцията на селектирани продукти
 • Консултации по въпроси, свързани с правото на интелектуална собственост, при  сливане, вливане, разделяне и отделяне на търговски дружества, продажба на търговско предприятие (в частта, касаеща обектите на интелектуална собственост), както и при търговска дистрибуция
 • Подробно консултиране по публично право и помощ по редица регулаторни въпроси, включително реклама и защита на личните данни.