Процесуално право и арбитраж

Ние разбираме, че клиентите ни се нуждаят от бързо, ефективно и отзивчиво местно правно консултиране. Нашият екип от специалисти са добре запознати с търговския и гражданския съдебен процес, както и с юридическото посредничество, което е от първа необходимост при възникването на съдебни спорове. 

Наши клиенти са финансови институции, чуждестранни корпорации, държавни органи, физически лица, инвеститори, многостранни институции, организации с нестопанска цел, частни компании и публични корпорации. Клиентите ни се бръщат към нас относно спорове, които обхващат целия спектър на съдебния процес, където ние сме компетентни.

Нашите правни услуги в сферата на процесуалното представителство и арбитраж  са на изключително ниво, благодарение на дългогодишната практика и предаван опит на адвокатите, сформиращи екипа на дружеството. Нашите специалисти са едни от най – добрите в страната, като през годините сме натрупали процесуален опит в практически всички сфери на правото.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ”  предлага на своите клиенти следните услуги в областта на съдебния процес и арбитраж:

  • Процесуално представителство и защита в съдебни спорове пред всички съдебни инстанции и арбитраж;- Консултации относно признаването и изпълнението на чуждестранни решения и присъди в България и обратното;
  • Правно представителство на клиенти пред вътрешни и международни арбитражни съдилища. Изработване на арбитражно споразумение, избор на арбитражни правила, изпълнение на арбитражно решение;
  • Оценка на възможните правни рискове от образуването на евентуално съдебно производство по конкретен правен спор;
  • Съдействие за извънсъдебно уреждане на правни спорове; алтернативно разрешаване на спорове – съдействаме на клиентите за извънсъдебно уреждане на спорове в случаи, в които съдебен процес може да бъде избегнат, което води до бързо и ефективно уреждане на спора без прибягване до съдебните институции;
  • Процесуално представителство и съдействие в хода на изпълнителния процес за събиране на присъдени вземания.