Вещно право и Строителство

Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” притежава богат опит в областта на вещното право и строителството. Дейността на дружеството е неразделна част от динамичния пазар на недвижими имоти в България.  През годините сме консултирали едни от най–големите чуждестранни и български компании в строителния бранш. Експертният ни екип предоставя следните правни услуги в сфeрата на недвижимите имоти и строителството:

  • Консултации и съдействие при избор на подходящ имот съобразно предварително зададени критерии.
  • Консултации при придобиването и отчуждаването на недвижими имоти.
  • Правна помощ при избора на начин за финансиране на сделки с недвижими имоти и подготовката на всички необходими документи за искане и ползване на кредити за закупуването на имоти от банкови и небанкови институции.
  • Подробен правен анализ (due diligence) на конкретния имот.
  • Участие в преговори и изготвяне на предварителни и окончателни договори под формата на нотариални актове и всички други документи, свързани с придобиването и отчуждаването на недвижими имоти.
  • Оказване на правна помощ при управлението на собствеността – наемни и комисионни договори, договори за строителство и др.
  • Консултации по отношение на законовата регламентация в строителството и общи устройствени планове, включително снабдяване с разрешителни за строеж и друга документация.- Учредяване на дружества със специална инвестиционна цел.
  • Процесуално представителство при вещно-правни спорове.