ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕГО В РАЗЛИЧНИТЕ СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

20 Mar 2020

С оглед извънредното положение в Р България, както и предприетите ограничителни мерки в различните държави, във връзка с възникналата пандемия от Коронавирус, се пораждат редица затруднения за търговския оборот, както в национален, така и в световен мащаб.

Българското правителство и Европейската комисия се ангажират, че ще предприемат мерки за ограничаване на негативните последици за бизнеса, от така създалата се ситуация. Междувременно, за нас, като адвокати, е важно да информираме клиентите си за възможните последици в различните сфери на дейност и да им окажем съдействие при преодоляване на последиците от кризата, с предложения за навременни и адекватни мерки.

 

За Ваше улеснение, Ви предоставяме информация относно правните аспекти на наложеното извънредно положение, какво представлява по правната си същност непреодолимата сила, какво  е отражението ѝ в сферата на търговските и трудови взаимоотношения, в сферата на туризма и други актуални моменти във връзка с възможността за сключване на договори по електронен път (вкл. договори от разстояние). Предоставяме Ви и информация по въпросите, свързани с предоставяне на компенсации от държавата на работодателите, във връзка с обявеното извънредно положение.

1. Туризъм

2. Трудови взаимоотношения

3. Непреодолима сила

4. Електронен договор.

5. Лични документи

Сподели тази статия
Върни се назадnews