ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА

17 Mar 2020

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с решение на Народното събрание от 13.03.2020г. и въведеното извънредно положение на територията на Р България, поради пандемията от коронавирус (COVID-19), моля да имате предвид следното:

За периода на извънредното положение, кантората на Адвокатско дружество “Цветкова и партньори” ще работи с клиенти само в неотложни случаи и при предварителна уговорка по телефон.

Всякакви справки и консултации ще се извършват по телефон и e-mail, като контактите на всеки един от екипа на дружеството можете да откриете на сайта.

Бихме искали да Ви запознаем и с решението на Висшия съдебен съвет, с което се предприемат следните извънредни мерки:

1. Преустановява се разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

- Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

- Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;

- Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

- Делата за обезпечаване на доказателства;

- Искания по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл. 19, ал. 6, във връзка с ал. 5 от Закона за Търговския регистър, във връзка с чл. 536 от ГПК.

2. Преустановява се разглеждането на всички видове административни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

- Делата по чл.60 и чл.166 от Административнопроцесуалния кодекс (Дела, образувани по жалби срещу допуснато предварително изпълнение на административен акт и срещу отказ за допускане на предварително изпълнение; Дела, образувани по искане за спиране на предварително изпълнение предвидено в административен акт);

- Делата по чл.75 и чл.157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Производства по разкриване на данъчна и осигурителна информация; Искания за спиране изпълнението на ревизионен акт);

- Делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи; (Оспорване законността на извършено задържане на лице от полицейски органи).

- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

- Делата за обезпечаване на доказателства.

Справки по делата могат да се извършват само по телефон и на сайта на съответнния съд. Депозиране на документи е възможно единствено по поща или по e-mail.

Също така, в Народното събрание е внесен законопроект за спиране на сроковете по граждански, административни, наказателни и изпълнителни производства по време на извънредното положение. При гласуване и обнародване на законопроекта, всички посочени срокове ще спрат да текат до отмяна на извънредното положение.

На сайта ни ще публикуваме актуална информация относно правните аспекти на наложеното извънредно положение и отражението му в отделните сфери на дейност.

Екипът на Адвокатско дружество “Цветкова и партньори” изразява готовността си да подпомага българските граждани при преодоляване на последиците от кризата с предложения за навременни и адекватни мерки.

Сподели тази статия
Върни се назадnews