Πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Ta εξειδικευμένα στελέχη του Δικηγορικού Συλλόγου "Τσβετκόβα & Συνεργάτες” στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας έπαιξε σημαντικό ρόλο σε ορισμένες από τις πιο σημαντικές υποθέσεις και συναλλαγές που αφορούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα τελευταία χρόνια.

Έχουμε μεγάλη εμπειρία σε όλο το φάσμα του δικαίου και των δικαστικών διαδικασιών που σχετίζονται με την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Οι δικηγόροι μας γνωρίζουν σε βάθος όλες τις πτυχές των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και η δραστηριότητά τους καλύπτει τακτικά όλο το φάσμα των κλάδων της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, τα βιομηχανικά σχέδια και τα πνευματικά δικαιώματα.

Το προσωπικό του συλλόγου "Τσβετκόβα & Συνεργάτες” στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας προσφέρει ειδικές νομικές συμβουλές  για όλες τις πτυχές της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως η καταγραφή, τη χρήση, την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των πελατών μας, τόσο στη Βουλγαρία όσο και σε όλο τον κόσμο.

Στον τομέα της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας το δικηγορικό γραφείο "Τσβετκόβα & Συνεργάτες" παρέχει τις ακόλουθες νομικές υπηρεσίες:

 • Συμβουλές, νομική αρωγή για την εγγραφή στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας των εμπορικών σημάτων και λοιπών δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας;
 • Εκπροσώπηση ενώπιον του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της Βουλγαρίας, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (OHIM);
 • Εκπροσώπηση ενώπιον του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας;
 • Παρακολούθηση της πνευματικής ιδιοκτησίας;
 • Παρέχει νομική βοήθεια σε επιχειρήσεις στον τομέα της προστασίας των δεδομένων και του ηλεκτρονικού εμπορίου;
 • Νομική προστασία των δικαιωμάτων κατά παράβαση της πνευματικής ιδιοκτησίας;
 • Νομικές συμβουλές για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας;
 • Δικονομική εκπροσώπηση, συμπεριλαμβανομένου και σε επίλυση των διαφορών που σχετίζονται με τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη διαφήμιση, τη συγκριτική διαφήμιση, παραβίαση εμπορικού σήματος σε πολλές βιομηχανίες, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και απαιτήσεις που συνδέονται με ζημιές σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της πειρατείας της πνευματικής ιδιοκτησίας ;
 • Συμβουλές για όλες τις πτυχές της χρήσης, τη χορήγηση αδειών και τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την κατάρτιση συμφωνιών άδειας, η μεταβίβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συμβάσεις για δικαιόχρηση;
 • Αξιολόγηση σε σχέση με τον αθέμιτο ανταγωνισμό, συμφωνιές διανομής, franchising, τη χορήγηση αδειών και τα εμπορικά σήματα και γεωγραφικές ενδείξεις, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας,  ανάπτυξη και την παροχή της τεχνολογίας, κοινοπραξίες, με ιδιαίτερη προσοχή στην κατανομή των επιλεγμένων προϊόντων;
 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία σε συγχώνευση, διάσπαση και το διαχωρισμό των εταιριών,  πώληση της επιχείρησης (στο τμήμα που αφορά τα αντικείμενα της πνευματικής ιδιοκτησίας) και την εμπορική διανομή;
 • Λεπτομερείς συμβουλές για το δημόσιο δίκαιο και βοήθεια σε μια σειρά ρυθμιστικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης  και προστασίας των προσωπικών δεδομένων;