η Δικηγορική Εταιρεία “Tsvetkova & Partners” έγινε μέλος του Confindustria Bulgaria

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι στις αρχές του Οκτωβρίου, η Δικηγορική Εταιρεία “Tsvetkova & Partners” έγινε μέλος του Confindustria Bulgaria, ενός συνδέσμου με πρωταρχικό σκοπό την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ιταλίας και της Βουλγαρίας, στον ρόλο εκπροσώπου των Ιταλών επιχειρηματιών στη Βουλγαρία. Προς το παρόν ο σύνδεσμος Confindustria Bulgaria περιλαμβάνει 250 επιχειρήσεις από διάφορους τομείς της βιομηχανίας, ενώ από τις 25 Μαρτίου 2010 ο σύνδεσμος είναι συνδεδεμένο μέλος της ένωσης Confindustria Balcani.

Με την πολύχρονη εμπειρία της στην παροχή συμβουλών και στην αντιπροσώπευση διεθνών εταιρειών από διάφορους κλάδους της βιομηχανίας, η Δικηγορική Εταιρεία “Tsvetkova & Partners” θα παρέχει νομικές υπηρεσίες στα μέλη του συνδέσμου Confindustria, τόσο σε αυτά που δραστηριοποιούνται ήδη στην βουλγαρική αγορά, όσο και σε εκείνα που χρειάζονται πλήρη νομική εξηπυρέτηση κατά την είσοδο τους στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Η ομάδα της εταιρείας μας έχει μια μακρά παράδοση συνεργασίας με ιταλικές εταιρείες, ενώ η συμμετοχή μας στον σύνδεσμο Confindustria Bulgaria θα δώσει την ευκαιρία στους Ιταλούς επιχειρηματίες που χρειάζονται νομικές υπηρεσίες στη Βουλγαρία να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας των δικηγόρων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σύνδεσμο Confindustria Bulgaria, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του στη διεύθυνση:

http://confindustriabulgaria.bg/ .