Εμπορικο και εταιρικο δικαιο

Ο δικηγορικός σύλλογος "Τσβετκόβα & Συνεργάτες" προσφέρει στους Βούλγαρους και ξένους πελάτες εκτεταμένες και ποικίλες νομικές συμβουλές για το εταιρικό και εμπορικό δίκαιο.

Η ομάδα των ειδικών μας πάρεχει βοήθεια για την επίτευξη των καλύτερων νομικών αποτελεσμάτων, εξασφαλίζοντας οικονομική δραστηριότητα  των πελατών μας.

Η ομάδα μας από  νομικούς ειδικούς βοηθάει στην εξεύρεση της βέλτιστης νομικής μορφής για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων, διαβούλευση με όλους τους τύπους των εμπορικών συμβάσεων, έχοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης επιχείρησης και τη φορολογική νομοθεσία.

Ο δικηγορικός σύλλογος  "Τσβετκόβα & Συνεργάτες" πραγματοποιεί τις ακόλουθες νομικές υπηρεσίες στους τομείς του εταιρικού και εμπορικού δικαίου:

 • Επιλογή της πιο - κατάλληλης νομικής μορφής, ανάλογα με την ειδική δραστιριότητα του πελάτη;
 • Ιδρυση και καταγραφή των επιχειρήσεων (ιδιωτικών, δημοσίων κεφαλαίων,προσωπικών/υποκαταστημάτων,γραφεία αντιπροσωπείας;
 • Ίδρυση και εγγραφή των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικών;
 • Προετοιμασία και συμβουλές για συστατικές συμβάσεις, συμφωνίες μεταξύ μετόχων / εταίρων, συμβάσεις διαχείρισης, κανόνες της εσωτερικής τάξης και άλλους;
 • Δόμηση του κεφαλαίου και των μεριδίων συμμετοχής, αλλαγές σε κεφαλαιοποίηση των χρηματικών εισφορών, εισφορά σε είδος των ακινήτων, κινητά και απαιτήσεις, μεταβίβαση επιχειρήσεων και τα μέρη αυτών;
 • Παροχή συμβουλών για τις δομές διακυβέρνησης της εταιρείας, εποπτικά και εκτελεστικά συμβούλια, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των μελών των εκτελεστικών και εποπτικών συμβουλίων, τους ανεξάρτητους διευθυντές, σύγκρουση συμφερόντων, κλπ.
 • Παροχή πρόσθετων νομικών υπηρεσιών προς τις εμπορικές επιχειρήσεις για την προετοιμασία της ημερήσιας διάταξης για εταιρικές συναντήσεις, πρακτικά, αποφάσεις, κλπ.;
 • Εφοδιασμός με τις προβλεπόμενες στην νομοθεσία, άδειες και φορολογικές εγγραφές;
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τον νόμο για τα μέτρα κατά του ξεπλύματος χρημάτων;
 • Προκαταρκτική εκτίμηση της νομιμότητας των έργων ή των αποφάσεων της εταιρείας σύμφωνα με νομοθεσία που διέπει  τα καρτέλ, παραβιάσεις σε δεσπόζουσα θέση της αγοράς, η αρχική διαβούλευση για παραβίαση του ανταγωνισμού ή εμπορικών εταίρων;
 • Εκκαθάριση;
 • Πτώχευση;
 • Κοινοπραξίες και στρατηγικές συμμαχίες;
 • Προετοιμασία και συζήτηση όλων των τύπων εμπορικών συμβάσεων (όσο σε προ-διαπραγμάτευση φάση, τόσο και σε φάση της υλοποίησης και λήξης);
 • Εκπροσώπηση των πελατών σε συναλλαγές,  διαπραγματεύσεις;
 • Διεθνές εμπόριο (πώληση αγαθών, γραφείο, διανομή και τη δικαιόχρηση);
 • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές;

Ο δικηγορικός σύλλογος "Τσβετκόβα & Συνεργάτες" είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στη Βουλγαρία στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών (M & A).

Οι δικηγόροι του συλλόγου "Τσβετκόβα & Συνεργάτες" έχουν εμπειρία στην M & A σε συναλλαγές όλων των μεγεθών και πολυπλοκότητας, καθώς έχουν εκπροσωπήσει εξαιρετικά διαφορετική ομάδα πελατών. Τα στέλεχη μας για τις Συγχωνεύσεις & Εξαγορές παρέχουν συμβουλές για όλες τις πτυχές των συναλλαγών, φορολογικών και οικονομικών, μέσω της απασχόλησης, του περιβάλλοντος και άλλα ρυθμιστικά θέματα. Επιπλέον, εμείς τακτικά παρέχουμε συμβουλές για εταιρικές αναδιαρθρώσεις, κοινοπραξίες, πιθανά σχέδια για τη ενισχύση εργαζομένων, διασυνοριακές εξαγορές και τις ξένες επενδυτικές συναλλαγές. Προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Δόμηση από συγχωνεύσεις, εξαγορές, επιχειρηματικές ενώσεις και άλλες συνενώσεις επιχειρήσεων;
 • Νομική ανάλυση (due diligence);
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τις νομικές απαιτήσεις και παραλαβή των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων;
 • Διαπραγμάτευση και σύνταξη των εγγράφων συναλλαγών;
 • Παρακολούθηση και τήρηση της συγχώνευσης;
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται μετά τη συγχώνευση / εξαγορά;