ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η πρακτική της δικηγορικής εταιρείας Tsvetkova & Partners στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα προσφέρει ένα πλήρες φάσμα τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Μπορούμε να παρέχουμε νομικές ή φορολογικές συμβουλές για όλα τα ζητήματα συναλλαγής, κανονιστικά και άλλα προβλήματα που προκύπτουν σε σχέση με τις δραστηριότητες στον τραπεζικό και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Είμαστε ένας εδραιωμένος επιχειρηματικός εταίρος με εμπειρία. Η φιλοσοφία και η προσέγγισή μας σε αυτόν τον τομέα συνίσταται στο να είμαστε ένας επιχειρηματικός εταίρος, προσφέροντας προληπτικές νομικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο των επιχειρηματικών συμφραζομένων και της λογικής των πελατών μας. Στο πλαίσιο της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προσπαθούμε να προσφέρουμε μια αποδοτική γενική λύση για τους πελάτες μας για κάθε χωριστή συναλλαγή.

Έχουμε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στους εξής τομείς:

 • Τραπεζικές συνναλαγές
 • Τράπεζικές δικαστικές διαφορές
 • Οι νομικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη διάρθρωση της συναλλαγής, τη δέουσα επιμέλεια της κατάστασης, της ιδιοκτησίας και της δραστηριότητας του δανειολήπτη, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της πιστωτικής τεκμηρίωσης με το βουλγαρικό δίκαιο και τη βουλγαρική πρακτική, την προετοιμασία και τη διαπραγμάτευση συμφωνιών για τα αντκείμενα/ακίνητα, την σχετκή εγγύηση και άλλες συμφωνίες, υποστήριξη ως προς τα συνοδευτικά δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις, έκδοση νομικών γνωμοδοτήσεων.
 • Ρύθμιση και εποπτεία του τραπεζικού τομέα
 • Εταιρική αναδιάρθρωση και ανάκτηση
 • Χρηματοδότηση επιχειρήσεων
 • Χρηματοδότησης εξαγοράς
 • Εμπορική (εταιρική) πίστωση
 • Χρηματοδότηση έργου
 • Συναλλαγές συνεργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συναλλαγές ιδιωτικής χρηματοοικονομικής πρωτοβουλίας
 • Χρηματοδότηση ακινήτων
 • Ασφάλιση
 • Επενδυτικά κεφάλαια
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες / δραστηριότητες
 • Ιδίωτικά κεφάλαια
 • Ρύθμιση κινητών αξιών
 • Χρηματοδοτική μίσθωση