Οικονομικα Εγκληματα και απατε

Η ομάδα υπεράσπισης από εγκλήματα του δικηγορικού σύλλογου "Τσβετκόβα & Συνεργάτες" προστατεύει εταιρείες και ιδιώτες στο πλαίσιο ποινικών ερευνών και διώξεων του «λευκού κολάρου» στη Βουλγαρία και στο εξωτερικό, σε παράλληλες αστικές εκτελεστικές διαδικασίες  και διαδικασίες που αφορούν τρίτους. Είμαστε σε θέση να πραγματοποιούμε αυστηρά εμπιστευτική εσωτερική έρευνα για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, επαγγελματικές οργανώσεις, ακόμη και για κυβερνητικά όργανα.

Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και/ή δικονομική εκπροσώπηση σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τα οικονομικά εγκλήματα, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

 • Τραπζεική Απάτη;
 • Δωροδοκία;
 • Εκβιασμός;
 • Παραποίηση;
 • Πλαστογραφία;
 • Εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών;
 • Φορολογικές απάτες και η φοροδιαφυγή;
 • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες;
 • Παραβιάσεις αντιμονοπωλιακής;
 • Eκχώρηση;
 • Δωροδοκία και εκβίαση;
 • Κατάπτωση;
 • Συμβουλές σε εταιρείες, σχετικά με την αντιμετώπιση απάτης και της εταιρικής διακυβέρνησης;
 • Δήμευση και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων;
 • Εγκλήματα πτώχευσης;