Παραχωρησει, Δημοσιο - Ιδιωτικου Τομεα Και Τισ Ιδιωτικοποιήσεισ

Παραχωρησει

Ο δικηγορικός σύλλογος "Τσβετκόβα & Συνεργάτες" έχει εκτεταμένη εμπειρία σε παραχωρήσεις και όλα αυτά τα χρόνια έχουμε εκπροσωπήσει διαφορετικούς Βούλγαρους και ξένους πελάτες στις διαδικασίες για την παραχώρηση. Οι ειδικοί μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παραχώρησης, όπως οι εξής:

 • Νομικές συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος παραχώρησης στη Βουλγαρία;
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και κατάρτιση όλων των σχετικών εγγράφων για τη συμμετοχή στις διαδικασίες παραχώρησης;
 • Συμβουλές, παρέχοντας γραπτές παρατηρήσεις, προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων;
 • Εκπροσώπηση των πελατών σε διαφορετικές φάσεις των συμβάσεων παραχώρησης – υποψηφιότητα, σύναψη, τροποποίηση,  λήξη;
 • Εκπροσώπηση σε διαφορές που αφορούν τις παραχωρήσεις;

Δημόσιου - ιδιωτικού τομέα

Παρά το γεγονός ότι η αγορά των σχεδίων του δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΠΤΣΠ), στη Βουλγαρία, είναι σε αρκετά πρώιμο στάδιο, "Τσβετκόβα & Συνεργάτες"  είναι στην πρώτη γραμμή, στην πραγματικότητα, κάτεχει μια ηγετική θέση στον τομέα αυτό από την αρχή. Με το ψήφισμα του νέου νόμου για τις συμπράξεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που θα τεθεί σε ισχύ στις 01.01.2013, η δυνατότητα της ενεργού συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη των κρατικών ή δημοτικών υποδομών θα ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό, καθώς με αυτό το νόμο θα ρυθμιστεί το αρυθμιστό μέχρι τώρα θέμα των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Η ομάδα μας έχει γνώση σε βάθος του νέου νόμου, το οποίο θα δώσει μια μοναδική ευκαιρία για τους πελάτες μας να γνωμοδοτήσουν σχετικά με τις νέες τάσεις στο δημόσιο-ιδιωτικό τομέα στη Βουλγαρία πριν ακόμα επίσημα να τεθεί  ο νόμος σε ισχύ.

Οι δικηγόροι του "Τσβετκόβα & Συνεργάτες" ενεργούν εκ μέρους  των κυβερνήσεων, των προμηθευτών, των χορηγών και των δανειστών σε έργα του δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου και παραγωγή, δρόμους, νοσοκομεία, γηροκομεία, σχολεία, τουρισμός, σταθμούς, λιμάνια, αστυνομία και  φυλακές εγκαταστάσεων,  άμυνα, τα απόβλητα και τη ρύπανση. 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Συμβουλές για την επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής για  το δημόσιο-ιδιωτικό τομέα;
 • Νομικές συμβουλές, που θα εξασφαλιστούν η  ακρίβεια και η συμμόρφωση με όλες τις νομικές ενέργειες με την διεθνή και την τοπική νομοθεσία;
 • Συμβουλές για την προετοιμασία και την υλοποίηση των έργων του δημόσιου-ιδιωτικού τομέα;
 • Δόμηση των έργων του δημόσιου-ιδιωτικού τομέα;
 • Προετοιμασία και διαπραγμάτευση των μετοχών και τα έγγραφα των μετόχων και τη δημιουργία της καταλλήλης κοινοπραξίας και τις δομές της χολντίνγκ εταιρείας;
 • Σύνταξη και διαπραγμάτευση των βασικών συμβάσεων υπεργολαβίας; οργάνωση συναντήσεων της ομάδας; καθώς και οι σχετικές εξασφαλιστικές και εισαγωγικές συμφωνίες, που συνδεόνται μαζί τους;
 • Συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των συμμετεχόντων σε έργα του δημόσιου-ιδιωτικού τομέα;
 • Εκπροσώπηση σε διαφορές που αφορούν το δημόσιο-ιδιωτικό τομέα;

Ιδιωτικοποιηση

Η ομάδα "Τσβετκόβα & Συνεργάτες" για θέματα που αφορούν την ιδιωτικοποίηση, συμβουλεύει ξένους και ντόπιους επενδυτές για την ιδιωτικοποίηση των εταιρειών, ακινήτων και άλλων κρατικών περιουσιακών στοιχείων στη Βουλγαρία. Οι Δικηγόροι της εταιρείας έχουν μεγάλη εμπειρία και παρέχουν ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών σε έργα ιδιωτικοποιήσεων στη Βουλγαρία. Ο  δικηγορικός σύλλογος "Τσβετκόβα & Συνεργάτες", προσφέρει συμβουλές εμπειρογνωμόνων σε όλους τους βασικούς τομείς της ιδιωτικοποίησης, συμπεριλαμβανομένου και:

 • Νομική ανάλυση (due diligence) των εταιρειών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης;
 • Συμβουλές για τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης και τις πιθανές επιλογές δουλειάς;
 • Παροχή βοήθειας για την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης;
 • Οι διαπραγματεύσεις με τους οργανισμούς και τις κρατικές ιδιωτικοποιήσεις / τοπικές αρχές;
 • Σύνταξη και διαπραγμάτευση συμφωνιών ιδιωτικοποίησης;
 • Δόμηση και τη χρηματοδότηση των σχεδίων ιδιωτικοποίησης;
 • Συμβουλευτικές σχετικά μετα την ιδιωτικοποίηση της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων;
 • Εκπροσώπηση των διαφορών που σχετίζονται με ιδιωτικοποίηση ;