Οικογενειακό Δίκαιο

Το Δικηγορικό Γραφείο "Tσβετκόβα & Συνεργάτες" διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στο οικογενειακό δίκαιο. Εφαρμόζοντας την επαγγελματική του εμπειρία και νομικές γνώσεις, έχουμε μια εξατομικευμένη προσέγγιση, με έμφαση σε κάθε περίπτωση να βρούμε πιο αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων σας και νομικών συμφερόντων. Η ομάδα των ειδικών μας προσφέρει συμβουλές και εκπροσώπηση στα ακόλουθα θέματα:

 1. Περιουσιακές σχέσεις μεταξύ συζύγων (νομικό καθεστώς της κοινότητας και διαχωρισμού, καθεστώς συμφωνίας;
 2. Προετοιμασία, τροποποίηση και καταγγελία των συμβάσεων του γάμου;
 3. Εγγραφές στο Μητρώο των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων;
 4. Συναινετικό διαζύγιο;
 5. Διαζύγιο με αγωγή;
 6. Διαπραγμάτευση και εξώδικες συμφωνίες;
 7. Διαφορές σχετικά με τα γονικά δικαιώματα, διατροφή και άλλα;
 8. Αντικατάσταση της συγκατάθεσης γόνεα με δικαστική απόφαση – πχ.ταξίδι παιδιού εκτός εδάφους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας;
 9. Εμπράγματες και νομικές αγωγές για την ιδιοκτησία μετά από ένα διαζύγιο;
 10. Αγωγές για μεγαλύτερο μερίδιο της περιουσίας που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου;
 11. Διαπίστωση ή αμφισβήτηση της καταγωγής του παιδιού - αμφισβήτηση πατρότητας, αναγνώριση, έγερση αγωγής για εξακριβώση της προέλευσης του πατέρα του και τους άλλους;
 12. Περιορισμός και στέρηση των δικαιωμάτων των γονέων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο;
 13. Πλήρης και ελλιπής υιοθέτηση;